15 NGUYÊN TẮC BÁN HÀNG

15 NGUYÊN TẮC BÁN HÀNG


1. Bán hàng cho khách lạ cần lễ phép.


2. Bán hàng cho khách quen cần nhiệt tình.


3. Bán hàng cho khách đang vội cần phải nhanh.


4. Bán hàng cho khách mua từ từ cần kiên nhẫn.


5. Bán hàng cho khách có tiền cần cho họ thấy sự cao quý.


6. Bán hàng cho khách ít tiền cần cho họ thấy sự tử tế.


7. Khách theo mốt, bán cho họ sự thời thượng.


8. Khách chuyên nghiệp, bán cho họ sự chuyên nghiệp.


9. Khách hào phóng, bán cho họ sự trượng nghĩa.


10. Khách keo kiệt, bán cho họ sự lợi ích.


11. Khách thích hưởng thụ, bán cho họ sự phục vụ.


12. Khách thích hư vinh, bán cho họ sự vinh dự.


13. Khách bắt bẻ, bán cho họ sự tỉ mỉ.


14. Khách hiền lành, bán cho họ sự đồng cảm.


15. Khách còn do dự, bán cho họ sự bảo đảm.