Thông báo

Hoa hồng

CHÍNH SÁCH VÀ ĐIỀU KHOẢN

CTV xem và đọc kỹ trước khi cộng tác với Nados

Dưới đây là những điều khoản hoàn chỉnh được áp dụng cho chương trình Affiliate của Nados và được xem là bản thỏa thuận giữa Nados với cộng tác viên Affiliate của mình. Xin hãy đọc kỹ toàn bộ thỏa thuận trước khi tham gia. Một khi bạn đã đăng ký tham gia vào chương trình Affiliate của Nados, chúng tôi sẽ hiểu rằng bạn đã đọc và đồng ý toàn bộ điều khoản dưới đây. Mọi thông tin về điều khoản này nếu đến từ những nguồn khác đều được coi là không chính xác và không mang tính pháp lý. Xin hãy đọc bản chính thức tại đây để nắm toàn bộ thông tin chi tiết.

1. ĐỊNH NGHĨA

1.1. HOA HỒNG DỊCH VỤ
Được hiểu là hoa hồng phát sinh từ các hàng hóa do NADOS cung cấp, chúng tôi chỉ ghi nhận là hoa hồng khi và chỉ khi nhận được thanh toán của khách hàng sau 7 ngày 

1.2. AFFILIATE CỦA NADOS
Được hiểu là những cá nhân và tổ chức đồng ý với thỏa thuận Affiliate của NADOS: Có tham gia giới thiệu, hỗ trợ tìm hiểu và tư vấn sử dụng nền tảng giới thiệu hàng hóa của Nados tới khách hàng.  

1.3. THÔNG TIN BẢO MẬT
Được hiểu như là tất cả những thông tin về đối tác thứ ba cũng như thông tin người dùng của NADOS, bao gồm nội dung bản Thỏa thuận này, những thông tin về công nghệ, lịch sử thanh toán, công thức, danh sách khách hàng, tên tuổi, địa chỉ và tất cả thông tin liên quan khác, bao gồm cả thiết kế, doanh số, chi phí, tài chính, kế hoạch kinh doanh và dữ liệu marketing cũng như các thông tin bảo mật khác; tất cả đều được bảo hộ và bảo mật.

1.4. HÀNG HÓA
Đề cập đến sản phẩm thời trang được NADOS cập nhật trên website, cho phép người dùng mua, sử dụng và làm đẹp.

1.5. KHÁCH HÀNG ĐƯỢC GIỚI THIỆU
Được hiểu như là tất cả những người dùng hàng hóa của NADOS được giới thiệu bởi một Affiliate của NAODOS.

1.6. BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU
Liên quan đến bất kỳ tên hay nhãn hiệu hoặc bất kỳ nhãn hiệu nào được đăng ký bảo hộ khác liên quan đến sản phẩm và Công ty NADOS và đối tác của NADOS.

1.7. CỘNG TÁC VIÊN NADOS
Được hiểu như là những tổ chức, cá nhân có tiềm năng tham gia chương trình Affiliate của NADOS.

2.1. HOẠT ĐỘNG
Affiliate của NADOS sẽ sử dụng nhiều cách của riêng mình để (a) quảng bá hàng hóa của NADOS, và (b) chăm sóc những người mình đã giới thiệu. Trong thời gian NADOS không có chương trình quảng bá cụ thể nào thì bất kỳ hoạt động nào liên quan đến quảng bá do Affiliate đề xuất sẽ do chính Affiliate chịu trách nhiệm. Những hoạt động liên quan đến các phương tiện truyền thông đại chúng, các Affiliate có trách nhiệm gửi thông tin và thông báo đến NADOS. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp hay hậu quả tiềm tàng nào từ chương trình, NADOS có toàn quyền để yêu cầu chấm dứt chương trình.

2. TRÁCH NHIỆM CỦA AFFILIATE 

2.2. VẬT PHẨM QUẢNG BÁ
Tất cả vật phẩm quảng bá, thông tin quảng bá có thể được NAODS chia sẻ trên website của mình hoặc gửi cho Affiliate. Những vật phẩm quảng bá bao gồm (nhưng không giới hạn) các trang thông tin, brochure, tờ rơi, bandroll, tờ bướm, ly nước, áo, tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu giới thiệu … Với những vật phẩm hay tài liệu được phép chia sẻ, chúng tôi sẽ ghi chú rõ ràng.
Affiliate của NADOS có thể truyền thông và sử dụng các Tài liệu quảng bá của NADOS trên website hoặc các nơi khác để thu hút Khách hàng. Affiliate của NADOS không được dịch, chỉnh sửa hay thay đổi bất kì Tài liệu quảng bá nào mà không có sự đồng ý của NADOS. NADOS có thể dừng bất kỳ chương trình Marketing nào của Affiliate nếu như chương trình Marketing đó có vấn đề hoặc xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi, uy tín và thương hiệu của NADOS.
Tóm lại, Affiliate của NADOS có thể dùng nhiều cách khác nhau để giới thiệu hàng hóa của NADOS đến với khách hàng thông qua việc sử dụng các tài liệu, vật phẩm quảng bá mà NADOS đã chia sẻ. Tất cả vật phẩm quảng bá này không được phép thay đổi về nội dung, cách trình bày… và chỉ được dùng để quảng bá cho NADOS.

2.3. E-MAIL MARKETING
Affiliate của NAODOS không được sử dụng Email Marketing dưới hình thức đại diện cho NADOS mà không có sự đồng ý của NADOS.
Nếu Affiliate của NADOS được phép sử dụng kênh Email Marketing, thông tin truyền thông đi phải tuân thủ các chính sách về kênh marketing này (như luôn để chữ từ chối nhận email, không gài thư rác, phần mềm gián điệp và không sử dụng kênh email để Spam khách hàng) 

2.4. NHỮNG HOẠT ĐỘNG MARKETING BỊ CẤM VÀ KHÔNG CẤP QUYỀN
Bên cạnh những hạn chế trong mục 2.4. trên, Affiliate của NADOS cũng không được sử dụng bất kỳ chương trình hay kỹ thuật marketing thái quá nào có thể gây ra tác động tiêu cực tiềm tàng đến NADOS như Marketing qua fax, truyền hình hay điện thoại… Bởi vì có thể Affiliate sẽ tạo ra những thông điệp sai lệch với chính sách thương hiệu của NADOS.
Tóm lại, Affiliate của NADOS không được sử dụng bất kỳ kỹ thuật Marketing phạm pháp hay thái quá nào để quảng bá, vì như vậy sẽ gây ra rủi ro tiềm tàng tới NADOS. 

2.5. NHỮNG HOẠT ĐỘNG MARKETING KHÔNG CHO PHÉP KHÁC
Affiliate của NADOS sẽ không được phép mua các lượt tìm kiếm về từ khóa (như Google Adwords), hay sử dụng từ hoặc cụm từ có chứa "NADOS" trong việc đặt tên cho các công cụ truyền thông. (Ví dụ: Tên miền, tên group, tên fanpage, email, youtube...).

2.6. TUÂN THỦ LUẬT PHÁP
Ngoài ra, dù không đề cập đến trong bản điều khoản này, Affiliate của NADOS sẽ phải tuân thủ theo tất cả luật pháp tại nơi mình sinh sống và kinh doanh.
Tóm lại, Affiliate sẽ phải chịu trách nhiệm với mọi luật pháp liên quan tại nơi họ sinh sống và làm việc.

3. HỦY THỎA THUẬN

3.1. HỦY THỎA THUẬN
NADOS có thể hủy thỏa thuận này với bất kỳ lí do nào và có tác dụng ngay khi thông báo đến với Affiliate của NADOS. Với bất kỳ hoạt động gian lận hay các hành vi không đúng chừng mực đến từ Affiliate, NADOS bảo lưu quyền đơn phương chấm dứt thỏa thuận về mối quan hệ hợp tác với Affiliate hoặc cao hơn là hủy toàn bộ tài khoản Affiliate mà không cần thông báo trước.
Affiliate của NADOS, cũng có thể hủy thỏa thuận này bất kỳ lúc nào và có hiệu lực ngay lập tức sau khi thông báo cho NADOS.
Tóm lại, cả NADOS và Affiliate đều có thể kết thúc thỏa thuận này vào bất kỳ lúc nào. 

3.2. PHÁT SINH CỦA VIỆC CHẤM DỨT THỎA THUẬN
Khi hết hạn hoặc sau khi chấm dứt hợp đồng này: (a) mỗi bên sẽ phải trả lại tất cả tài sản của bên còn lại nếu tài sản này thuộc về quyền sở hữu của bên còn lại (bao gồm tất cả thông tin đã được bảo hộ và các vật phẩm quảng cáo); (b) Affiliate của NADOS sẽ phải ngừng ngay lập tức tất cả thông tin hay tài liệu nào đang hiển thị trên website hay bất kỳ phương tiện nào khác của Affiliate; và (c) tất cả những quyền lợi mà Affiliate của NADOS được hưởng đều sẽ lập tức chấm dứt.
Tóm lại, Nếu thỏa thuận này chấm dứt, tất cả tài liệu truyền thông đều phải được gỡ bỏ khỏi website của Affiliate hoặc gửi lại cho NADOS. 

4. QUYỀN SỞ HỮU

4.1. QUYỀN SỞ HỮU CỦA NADOS
Giữa Affiliate và NADOS, các sản phẩm trí tuệ, tất cả về nhân khẩu học và những thông tin khác liên quan đến khách hàng, đối tác tiềm năng và Đối Tác chính thức, nền tảng và tất cả phần mềm, tài liệu, phần cứng, công cụ dụng cụ, thiết bị, quy trình, công thức, website hoặc bất kỳ sản phẩm trí tuệ nào khác có liên quan đến NADOS, tất cả đều có bản quyền. NADOS có toàn quyền sử dụng và cho phép sử dụng, bao gồm cả tài liệu hiện tại hay trong quá khứ.
Tóm lại, tất cả tài sản trí tuệ bạn tiếp cận đều thuộc quyền sở hữu của NADOS. 

4.2. NHÃN HIỆU CỦA NADOS
Xuyên suốt thỏa thuận này, NADOS cung cấp cho Affiliate của mình quyền sử dụng nhãn hiệu của NADOS . Nhưng Affiliate của NADOS cần biết rõ và đồng ý rằng (a) sẽ sử dụng một cách hợp pháp và đúng với định dạng cũng như nội dung ban đầu, (b) tất cả nhãn hiệu trên đều thuộc về NADOS , (c) tuân thủ theo điều 2.5.
Tóm lại, NADOS sở hữu toàn bộ nhãn hiệu liên quan và Affiliate đồng ý sẽ không sử dụng chúng một cách bất hợp pháp.

Mỗi bên trong điều khoản thỏa thuận này đều phải đồng ý rằng sẽ sử dụng thông tin của bên còn lại một cách bảo mật nhất có thể. Mỗi bên đồng ý rằng sẽ chịu mọi trách nhiệm về việc bảo mật thông tin, ít nhất là thông tin cá nhân, của bên còn lại.
Tóm lại, cả NADOS và Affiliate đều phải đồng ý sử dụng thông tin của bên còn lại bảo mật nhất có thể. 

6. GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ BỒI THƯỜNG

6.1. GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM
NADOS sẽ giới hạn về trách nhiệm của mình với nền tảng mà mình đang cung cấp và nghĩa vụ của mình theo của các hợp đồng đã ký. 

7. BỒI THƯỜNG

7.1. BỒI THƯỜNG CHO AFFILIATE CỦA NADOS
Affiliate sẽ chịu mọi chi phí liên quan tới những khiếu nại về NADOS nếu nó bị gây ra bởi sự sơ suất, hành vi sai trái hay vi phạm hợp đồng từ phía Affiliate. 

7.2. THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỒI THƯỜNG
NADOS sẽ thông báo cho Affiliate nếu có bất kỳ sự cố phát sinh nào.

8. QUY ĐỊNH CHUNG

8.1. SỰ BẤT KHẢ KHÁNG
Trong những trường hợp phát sinh bất khả kháng nằm ngoài tầm kiểm soát của cả NADOS và Affiliate như lũ lụt, hỏa hoạn, luật pháp mới, thiên tai…Cả hai đều sẽ được miễn thực hiện nhiệm vụ liên quan trong những trường hợp này. 

8.2. THÔNG BÁO
Tất cả những trường hợp phát sinh nào nằm ngoài thoả thuận này Affiliate của NADOS phải thông báo cho NADOS để xem xét thay đổi nếu có.
Trong trường hợp NADOS có thay đổi về thoả thuận, Affililiate có trách nhiệm cập nhật là nội dung được đăng tải tại đây

8.3. TOÀN BỘ THỎA THUẬN
Đây là toàn bộ phần thỏa thuận giữa NADOS và Affiliate, thỏa thuận này sẽ thay thế những bản cũ trước đây.

8.4. CHUYỂN NHƯỢNG
Affiliate của NADOS không được quyền chuyển nhượng thỏa thuận này cho bất kỳ bên thứ ba nào khác mà không có được sự cho phép của NADOS .

8.5. LUẬT ÁP DỤNG
Thỏa thuận này được áp dụng tại Việt Nam. Nếu có bất kỳ điều gì đi ngược lại với luật pháp Việt Nam, bạn cũng sẽ bị liên đới chịu trách nhiệm.

5. BẢO MẬT

9. ĐIỀU KHOẢN THƯƠNG MẠI CỦA ĐỐI TÁC CỦA NADOS

9.1. KẾ HOẠCH CHIA SẺ HOA HỒNG
Affiliate của NADOS sẽ được chia sẻ hoa hồng theo thỏa thuận của NADOS với Affiliate. Có thể tham khảo thêm ở phần giới thiệu chương trình Affiliate.

9.2. KẾ HOẠCH THANH TOÁN
Hoa hồng từ chương trình Affiliate sẽ được hạch toán theo tháng, và chi trả từ mùng 5 đến mùng 10 của tháng kế tiếp (có trường hợp trễ do hệ thống ngân hàng hoặc trùng vào các ngày nghỉ). Tuy nhiên, nếu khoản tiền hoa hồng thấp hơn 200,000đ, chúng tôi sẽ cộng lũy kế số tiền này vào các tháng kế tiếp cho đến khi con số này lớn hơn 200,000đ.
Bản cập nhật mới nhất (nếu có) sẽ được đăng tại tại đây và NADOS sẽ không thông báo đến từng Affiliate, vì vậy bạn hãy quay lại vài tháng một lần để nắm thêm nếu có những cập nhật mới.

10. XEM XÉT BỔ SUNG
Nếu bạn sống và kinh doanh tại Việt Nam, bạn nên theo dõi những thay đổi mới nhất trong luật pháp hiện hành của Việt Nam mà có khả năng tác động đến bạn.

CÔNG TY CỔ PHẦN CUỘC SỐNG NĂNG ĐỘNG

Địa chỉ: Số 631, Lũy Bán Bích, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 0949833632 ( Tư vấn dịch vụ ) - 0934115288 (Hỗ trợ kỹ thuật)
Email: chau.pb@nados.vn - website : https://nados.vn

Nados - Affiliate © 2019